Contact Us

Địa chỉ: Tầng 6, Star Tower – 68, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hong Kong Address: Suite C, Level 7, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Cental, Hong Kong.

Email: contact@megajoy.com.vn

Phone: (+84) 979 466 190

 

Gửi email cho chúng tôi